Moje pokriće

Kredit je dugoročan projekat i u potpunosti vaša odgovornost. Moje pokriće nudi vam sigurnu podršku, bilo da banka traži osiguranje kao uslov za odobrenje kredita, ili je vaša odluka da zaštite porodicu od eventualnih dugova.

Osiguranje je namenjeno svima koji otplaćuju kredite, kod neke od partnerskih banaka. Proverite sa svojom bankom da li prihvata polisu Societe generale osiguranja. Ako je vaš kredit osiguran, to znači da u slučaju neželjenih životnih okolnosti, mi preuzimamo celokupni ostatak duga. Banka naplaćuje dugovanje od nas i briše se hipoteka sa stana koji ostaje u vlasništvu vaših naslednika.

Moje pokriće pruža vam potpunu sigurnost i oslobađa vas straha od ostavljanja dugova bližnjima, jer porodica ostaje finansijski zaštićena.

Karakteristike i prednosti

Karakteristike osiguranja

  • Mogućnost mesečne ili godišnje uplate premije
  • Trajanje osiguranja od 1 do 30 godina
  • Period ugovaranja osiguranja od 18. do navršene 74. godine života
  • Osiguranje ističe sa navršenih 75. godina života
  • Iznos osigurane sume je jednak iznosu preostalog duga po kreditu
  • Za osigurane sume do 55.000 evra nije obavezan lekarski pregled
  • Fiksni iznos premije tokom trajanja ugovora o osiguranju

Prednosti osiguranja

  • Veliko pokriće uz malu premiju
  • Finansijska sigurnost za porodicu
  • Odgovara životnim osiguranjima koje banke traže kao osnovno ili dodatno obezbeđenje uz kredite

Uslovi osiguranja
Opšti uslovi osiguranja "> ">
Posebni uslovi osiguranja "> ">
Predugovorno obaveštenje "> ">

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa ugovaranja.

Izračunajte svoju premiju

Putem naše aplikacije odaberite period i visinu premije koju želite da uplaćujete i tako izračunajte svoju tačnu osiguranu sumu.

Saznajte više

Izaberite osiguranje prilagođeno vašim potrebama.

Ja sam
od
godina,
sam,
i
decu.
Pokaži mi opcije

Najčešća pitanja

Saznajte više "

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

obaveštenjem*

Popunite polja forme


0/36

0/36

obaveštenjem*

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.