Moja sigurnost

Svakodnevni životni i zdravstveni izazovi traže nove i konkretne odgovore. Ne samo zbog vas, već i zbog vaših najbližih. Novi i jedinstveni paket životnog osiguranja predstavlja spoj brige o ličnom zdravlju i zaštite porodice u slučaju neželjenih događaja.

Uz mala mesečna ulaganja obezbedićete sebi odgovarajuću osiguranu sumu u slučaju privremene sprečenosti usled loma kostiju i rehabilitacije, a sve uz jedinstvenu mogućnost stalne komunikacije i saveta od strane lekara. Pored ličnog osećaja zaštite i sigurnosti, pružićete i svojoj porodici olakšanje i mir u slučaju neželjenih životnih okolnosti.

Moja sigurnost vam pruža:

 • Osiguranje od privremene sprečenosti usled loma kostiju (osim za prste šake i stopala)
 • Osiguranu sumu za troškove rehabilitacije
 • Osiguranje od rizika smrti
 • Usluga “Doktor na telefonu” – saveti lekara 24 časa, 7 dana u nedelji
 • Besplatan pregled specijaliste fizijatra u medicinskoj ustanovi Fizio Centar, kao i popuste na preglede i terapije u partnerskim ustanovama (listu pogledajte ovde)
Mesečna premija
18-49 godina 168 RSD
50-64 godina 353 RSD
65-75 godina654 RSD
Osigurana suma od privremene sprečenosti usled loma kostiju 85.000 RSD
Osigurana suma za troškove rehabilitacije 15.000 RSD
Osigurana suma u slučaju smrti 100.000 RSD

* Ukupna osigurana suma u slučaju loma kostiju je 100.000 RSD (85.000+15.000) i isplaćuje se u celosti osiguraniku na osnovu izveštaja lekara (prsti šake i stopala su isključeni).

Karakteristike i prednosti

Karakteristike osiguranja

 • Visina osigurane sume u slučaju privremene sprečenosti usled loma kostiju i troškove rehabilitacije 100,000 RSD
 • Visina osigurane sume za slučaj smrti 100,000 RSD
 • Jedinstveni paket sa uslugom “Doktor na telefonu 24/7”
 • Period trajanja osiguranja jedna godina
 • Period ugovaranja za osiguranike od 18. do navršene 74. godine života

Prednosti osiguranja

 • Životno osiguranje dostupno svima
 • Briga o osiguraniku u toku trajanja ugovora o osiguranju
 • Saveti lekara i podrška 24 časa, 7 dana u nedelji
 • Sigurnost porodice u slučaju neželjenih životnih okolnosti
 • Jednostavno ugovaranje – potrebna vam je samo važeća lična karta

Uslovi osiguranja
Opšti uslovi osiguranja "> ">
Posebni uslovi osiguranja "> ">
Predugovorno obaveštenje "> ">

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa ugovaranja.

Izaberite osiguranje prilagođeno vašim potrebama.

Ja sam
od
godina,
sam,
i
decu.
Pokaži mi opcije

Najčešća pitanja

Saznajte više "

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

obaveštenjem*

Popunite polja forme


0/36

0/36

obaveštenjem*

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.