Prijava osiguranog slučaja

Ukoliko se dogodi osigurani slučaj, potrebno je da tu informaciju podelite sa osiguravajućom kućom i zastupnikom u osiguranju, kako biste pokrenuli postupak utvrđivanja prava na isplatu osigurane sume.

Spisak potrebne dokumentacije za prijavu osiguranog slučaja
Zahtev za isplatu osigurane sume u slučaju doživljenja "> ">
Zahtev za isplatu otkupne vrednosti "> ">
Zahtev za nadoknadu iz osiguranja u slučaju smrti osiguranika (popunjava lice koje prijavljuje smrtni slučaj) "> ">
Fotokopija Izvoda iz matične knjige umrlih
Fotokopija Potvrde o smrti
Otpusna lista iz bolnice (ukoliko postoji i ukoliko je osiguranik preminuo u bolnici)
Obdukcioni nalaz (ukoliko postoji)
Dokaz o nastanku nesrećnog slučaja, odnosno Zapisnik MUP-a ili istražnog sudije (ukoliko postoji i ukoliko je smrt nastupila usled nesrećnog slučaja)
Fotokopija lične karte podnosioca Zahteva
Fotokopija lične karte korisnika osiguranja (ukoliko je na polisi naveden drugi korisnik osiguranja osim Societe Generale Banke Srbija)
Pravosnažno rešenje o nasleđivanju (ukoliko je na polisi naveden drugi korisnik osiguranja osim Societe Generale Banke Srbija i ukoliko su korisnici osiguranja zakonski naslednici)
Fotokopija kartice računa korisnika osiguranja (ukoliko je na polisi naveden drugi korisnik osiguranja osim Societe Generale Banke Srbija; RSD ili EUR u zavisnosti od valute u kojoj je izražena osigurana suma na polisi)
Zahtev za isplatu za lom kostiju "> ">
Gde možete prijaviti osigurani slučaj?

  • U najbližoj ekspozituri Societe Generale Banke Srbija
  • Poslati direktno na adresu Societe Generale Osiguranja:
    Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd
    Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
    11070 Novi Beograd, Srbija

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

obaveštenjem*

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.