Societe Generale osiguranje

Nakon više od 40 godina rada i iskustva u osiguranju, zadovoljstvo nam je da život vas i vaših najbližih upotpunimo i učinimo bezbrižnim. Societe Generale osiguranje deo je SOGECAP grupe. U Srbiji primenjujemo iskustva i znanja stečena radom širom sveta.

2,6

milijardi RSD kupan iznos tehničkih rezervi

87

hiljada Aktivnih ugovora

159

hiljada Aktivnih klijenata

Societe Generale Osiguranje svoje usluge životnog osiguranja klijentima pruža preko Societe Generale banke, kao zastupnika u osiguranju.

U svojoj ponudi Societe Generale Osiguranje ima usluge životnog osiguranja koje zadovoljavaju potrebe klijenata: od razvoja proizvoda štednje i zaštite, preko dobro obučenih zaposlenih, sve do efikasnog procesa prijave štete.

Societe Generale Osiguranje primenjuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i izuzetno vodi računa da se svi prikupljeni podaci o ličnosti obrađuju na zakonom propisan način i da budu bezbedni.

Obradu i rukovanje podacima o ličnosti prikupljenim povodom ugovora o osiguranju vršimo na način opisan u Obaveštenju o obradi i rukovanju podacima o ličnosti, koje možete videti ovde.

Nadzorni odbor

Marlene Pradeilles, predsednik nadzornog odbora
Dejan Vučinić, član nadzornog odbora
Nebojša Ilić, član nadzornog odbora

Izvršni odbor

Thibaut Fremy, predsednik izvršnog odbora
Ivan Jovanović, član izvršnog odbora
Marija Dejić, član izvršnog odbora

Akcionari

Poslovno ime: Sogecap
Matični broj 086380730
Učešće u kapitalu: 51%

Poslovno ime: Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd
Učešće u kapitalu: 49%

Societe Generale osiguranje u okviru svog integrisanog modela bankoosiguranja sa Societe Generale bankom Srbija, predstavlja važnog učesnika na tržištu osiguranja u Srbiji.

Društvo ima 25 zaposlenih i u 2017. godini zauzima 4. mesto na tržištu životnog osiguranja u Srbiji na osnovu ukupne bruto premije. (8. mesto u 2015. godini)

Lokacije zastupnika u osiguranju Societe Generale Banke

Societe Generale osiguranje distribuira svoje usluge osiguranja sa željom da zadovolji potrebe klijenata Societe Generale Srbija: od razvoja proizvoda kroz promociju proizvoda, prodaju i obuku agenata do procesa prijave štete.

Sve informacije o uslugama osiguranja SGO možete dobiti u ekspoziturama banke Societe Generale Srbija, slanjem upita putem kontakt forme na sajtu ili na broj telefona 011 260 8665 .

Lokacije možete pogledati na sledećem linku:
www.societegenerale.rs

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

obaveštenjem*

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.