Proizvodi

Shodno vašim planovima i potrebama, odaberite osiguranje koje će vam najviše odgovarati.

Moja preventiva

Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života: veliki broj pregleda sa punim pokrićem i pregleda sa povoljnim učešćem u ceni. Brzo i lako zakažite pregled. Uštedite i do 70% na zdravstvene usluge u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Saznajte više

Moja sigurnost

Uz mala mesečna ulaganja obezbedićete sebi više nego odgovarajuću osiguranu sumu u slučaju privremene sprečenosti usled loma kostiju i rehabilitacije, a sve uz jedinstvenu mogućnost stalne komunikacije i saveta od strane lekara.

Saznajte više

Moja štednja

Najbolji način da obezbedite sigurnu budućnost, dok istovremeno štitite svoju porodicu. Moja štednja je više od osiguranja, jer istovremeno predstavlja i sigurnu štednju.

Saznajte više

Moja podrška

Tok života se može promeniti u trenutku. Iznenada, porodica može ostati istovremeno bez najdraže osobe i bez finansijske zaštite. Moja podrška pomaže vašoj porodici da se u najtežem trenutku oseća sigurno i bude rasterećena finansijskih briga.

Saznajte više

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

obaveštenjem*

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.