Products

In accordance with your plans and needs, choose the insurance that will suit you the most.

My Prevention

Additional health insurance with life insurance: numerous check ups with full coverage and check ups with favorable participation in price. Schedule a check up quickly and easily. Save up to 70% on health services in private medical institutions.

Learn more

My security

With small monthly investments, you will provide yourself the appropriate insured sum in case of temporary prevention due to fracture of the bones and rehabilitation, all with the unique possibility of constant communication and advice by a doctor.

Learn more

My savings

The best way to secure your future, while protecting your family at the same time. My savings is more than insurance, because it also represents certain savings.

Learn more

My support

Life can change in a moment. Suddenly, a family can lose both a loved one and the financial support at the same time. My support helps your family, at its worst possible moment, feel safe and relieve financial concerns.

Learn more

Do you have questions for us?

Talk to us! Ask, suggest, tell us what you think, give us recommendations - we will reply to you in no time.

notice*

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.