Disclaimer

The information submitted by the website user to Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (hereinafter referred to as the Insurance) for communication purposes is submitted of their own free will, and the approval to process the data by the Insurance is given on the grounds of clear affirmative action*, i.e. by the very act of the data submission by the user, thus giving the consent to the Insurance to process the data with the goal to provide the informative insurance offer.

When processing the data, the Insurance shall act in harmony with the Law on Personal Data Protection.

*Clear affirmative action is any action, i.e. corresponding conduct, which clearly, unequivocally and with certainty expresses the approval of the person with respect to a specific action. In this exact case, by leaving their personal information, the Application users undoubtedly give their consent to the data to be used by the Insurance; otherwise they will not leave the information nor submit them to the Insurance in the Application.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.