Moja štednja

Najbolji način da obezbedite sigurnu budućnost, dok istovremeno štitite svoju porodicu. Moja štednja je više od osiguranja, jer istovremeno predstavlja i sigurnu štednju.

Moja štednja je osiguranje sa štednom komponentom, što znači da vaš novac iz godine u godinu vredi sve više. Ono što je još važnije, vaša porodica može da računa na sigurnu finansijsku podršku u slučaju neželjenih životnih okolnosti.

Šta za vas znači štedno životno osiguranje?

Sami birate iznos premije, kao i to da li ćete je uplaćivati mesečno, godišnje ili jednokratno. Po isteku ugovora, osigurana suma, uvećana za kamatu, biće vam na raspolaganju. Bilo da želite finansijsku podršku u penziji, novac za školovanje dece ili jednostavno, sigurnu investiciju za sebe i svoj poslovni razvoj, Moja štednja je način da to obezbedite.

Tokom celog perioda trajanja ugovora vi ste i životno osigurani, što predstavlja dodatnu prednost. U slučaju nastupanja osiguranog događaja, vašoj porodici se isplaćuje osigurana suma, bez obzira na broj uplaćenih premija.

Karakteristike i prednosti

Karakteristike osiguranja

  • Mogućnost mesečne, godišnje ili jednokratne uplate premije
  • Trajanje osiguranja: od 3 do 10 godina
  • Isplata celokupne sume nakon isteka ugovora o osiguranju
  • Period ugovaranja osiguranja od 18. do navršene 67. godine života
  • Osiguranje ističe sa navršenih 70 godina života
  • Maksimalni iznos osigurane sume: 200.000 EUR

Prednosti osiguranja

Obezbedite na vreme osiguranu sumu:

  • Kao dodatak uz penziju
  • Za školovanje i osamostaljivanje dece (učešće za stan, pokretanje sopstvenog posla…)
  • Za sigurnost porodice u slučaju neželjenih životnih okolnosti
  • Kao štednju uz veću dobit nego kod klasičnog oročenog depozita

Uslovi osiguranja
Opšti uslovi "> ">
Posebni uslovi "> ">
Predugovorno obaveštenje "> ">

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa ugovaranja.

Izračunajte svoju premiju

Putem naše aplikacije odaberite period i visinu premije koju želite da uplaćujete i tako izračunajte svoju tačnu osiguranu sumu.

Saznajte više

Izaberite osiguranje prilagođeno vašim tačnim potrebama.

Uneti podatke Ja sam
od
godina,
sam,
i
decu.
Sledeći korak

Najčešća pitanja

Ko je osiguravač?

Osiguravač je društvo koje se bavi osiguranjem, odnosno preuzima obavezu isplate osigurane sume ako nastane osigurani slučaj (rizik), za određenu cenu (premiju).

Ko je ugovarač osiguranja?

Ugovarač osiguranja je lice koje zaključuje ugovor o osiguranju, u svoju korist ili korist drugog lica. Ugovarač osiguranja je lice koje ima obavezu da plaća premiju i pripadaju mu sva prava i obaveze iz ugovora o osiguranju života.

Ko je osiguranik?

Osiguranik je lice čiji je život osiguran, odnosno lice koje je osigurano od ugovorom određenog rizika.

Ko je korisnik osiguranja?

Korisnik osiguranja je lice koje u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu iz osiguranja.

Saznajte više "

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

obaveštenjem*

Popunite polja forme


0/36

0/36

obaveštenjem*

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.