Moja sigurnost

Svakodnevni životni i zdravstveni izazovi traže nove i konkretne odgovore. Ne samo zbog vas, već i zbog vaših najbližih. Novi i jedinstveni paket životnog osiguranja predstavlja spoj brige o ličnom zdravlju i zaštite porodice u slučaju neželjenih događaja.

Uz mala mesečna ulaganja obezbedićete sebi odgovarajuću osiguranu sumu u slučaju privremene sprečenosti usled loma kostiju i rehabilitacije, a sve uz jedinstvenu mogućnost stalne komunikacije i saveta od strane lekara. Pored ličnog osećaja zaštite i sigurnosti, pružićete i svojoj porodici olakšanje i mir u slučaju neželjenih životnih okolnosti.

Moja sigurnost vam pruža:

 • Osiguranje od privremene sprečenosti usled loma kostiju (osim za prste šake i stopala)
 • Osiguranu sumu za troškove rehabilitacije
 • Osiguranje od rizika smrti
 • Usluga “Doktor na telefonu” – saveti lekara 24 časa, 7 dana u nedelji
 • Popust od 30% za fizikalne terapije u medicinskoj ustanovi Fizio Centar + besplatan pregled specijaliste fizijatra
Mesečna premija
18-49 godina 168 RSD
50-64 godina 353 RSD
65-75 godina654 RSD
Osigurana suma od privremene sprečenosti usled loma kostiju 85.000 RSD
Osigurana suma za troškove rehabilitacije 15.000 RSD
Osigurana suma u slučaju smrti 100.000 RSD

* Ukupna osigurana suma u slučaju loma kostiju je 100.000 RSD (85.000+15.000) i isplaćuje se u celosti osiguraniku na osnovu izveštaja lekara (prsti šake i stopala su isključeni).

Karakteristike i prednosti

Karakteristike osiguranja

 • Mesečna uplata premije
 • Visina osigurane sume u slučaju privremene sprečenosti usled loma kostiju i troškove rehabilitacije 100,000 RSD
 • Visina osigurane sume za slučaj smrti 100,000 RSD
 • Jedinstveni paket sa uslugom “Doktor na telefonu 24/7”
 • Period trajanja osiguranja jedna godina
 • Period ugovaranja za osiguranike od 18. do navršene 74. godine života

Prednosti osiguranja

 • Životno osiguranje dostupno svima
 • Briga o osiguraniku u toku trajanja ugovora o osiguranju
 • Saveti lekara i podrška 24 časa, 7 dana u nedelji
 • Sigurnost porodice u slučaju neželjenih životnih okolnosti
 • Jednostavno ugovaranje – potrebna vam je samo važeća lična karta

Uslovi osiguranja
Opšti uslovi osiguranja "> ">
Posebni uslovi osiguranja "> ">
Predugovorno obaveštenje "> ">

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa ugovaranja.

Izaberite osiguranje prilagođeno vašim tačnim potrebama.

Uneti podatke Ja sam
od
godina,
sam,
i
decu.
Sledeći korak

Najčešća pitanja

Ko je osiguravač?

Osiguravač je društvo koje se bavi osiguranjem, odnosno preuzima obavezu isplate osigurane sume ako nastane osigurani slučaj (rizik), za određenu cenu (premiju).

Ko je ugovarač osiguranja?

Ugovarač osiguranja je lice koje zaključuje ugovor o osiguranju, u svoju korist ili korist drugog lica. Ugovarač osiguranja je lice koje ima obavezu da plaća premiju i pripadaju mu sva prava i obaveze iz ugovora o osiguranju života.

Ko je osiguranik?

Osiguranik je lice čiji je život osiguran, odnosno lice koje je osigurano od ugovorom određenog rizika.

Ko je korisnik osiguranja?

Korisnik osiguranja je lice koje u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu iz osiguranja.

Saznajte više "

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

obaveštenjem*

Popunite polja forme


0/36

0/36

obaveštenjem*

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.