Moja podrška

Tok života se može promeniti u trenutku. Iznenada, porodica može ostati istovremeno bez najdraže osobe i bez finansijske zaštite. Moja podrška pomaže vašoj porodici da se u najtežem trenutku oseća sigurno i bude rasterećena finansijskih briga.

Osigurajte budućnost svojih najdražih. Moja podrška nema štednu komponentu i pruža finansijsku zaštitu porodici osiguranika.

Zašto je važno da budete osigurani?

Osiguranje života je važna odluka i preporučujemo je svima koji su izloženi svakodnevnim rizicima, poput saobraćajnih nezgoda ili povreda na radu. Takođe, ovaj tip osiguranja namenjen je i ljudima koji su završili svoju poslovnu karijeru, spremaju se za odlazak u penziju ili su već penzioneri.

Osnovna svrha osiguranja jeste zaštita porodice od finansijskih poteškoća i izdataka. Klijent uplaćuje mesečnu premiju tokom ugovorenog perioda, a u slučaju nastupanja osiguranog događaja, suma se isplaćuje korisnicima polise.

Karakteristike i prednosti

Karakteristike osiguranja

  • Mogućnost mesečne ili godišnje uplate premije
  • Trajanje osiguranja: od 1 do 20 godina
  • Period ugovaranja osiguranja od 18. do navršene 74. godine života
  • Osiguranje ističe sa navršenih 75 godina života

Prednosti osiguranja

  • Sigurost porodice u slučaju neželjenih životnih okolnosti
  • Malo ulaganje uz visoke osigurane sume
  • Ostaju lepa sećanja a ne brige

Uslovi osiguranja
Opšti uslovi osiguranja "> ">
Posebni uslovi osiguranja "> ">
Predugovorno obaveštenje "> ">

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa ugovaranja.

Izračunajte svoju premiju

Putem naše aplikacije odaberite period i visinu premije koju želite da uplaćujete i tako izračunajte svoju tačnu osiguranu sumu.

Saznajte više

Izaberite osiguranje prilagođeno vašim tačnim potrebama.

Uneti podatke Ja sam
od
godina,
sam,
i
decu.
Sledeći korak

Najčešća pitanja

Ko je osiguravač?

Osiguravač je društvo koje se bavi osiguranjem, odnosno preuzima obavezu isplate osigurane sume ako nastane osigurani slučaj (rizik), za određenu cenu (premiju).

Ko je ugovarač osiguranja?

Ugovarač osiguranja je lice koje zaključuje ugovor o osiguranju, u svoju korist ili korist drugog lica. Ugovarač osiguranja je lice koje ima obavezu da plaća premiju i pripadaju mu sva prava i obaveze iz ugovora o osiguranju života.

Ko je osiguranik?

Osiguranik je lice čiji je život osiguran, odnosno lice koje je osigurano od ugovorom određenog rizika.

Ko je korisnik osiguranja?

Korisnik osiguranja je lice koje u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu iz osiguranja.

Saznajte više "

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

obaveštenjem*

Popunite polja forme


0/36

0/36

obaveštenjem*

Hvala što ste poslali upit naša
sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.