Claims reporting

In case the insured event occurs, it is necessary to share the information with the insurance company and the insurance agent, in order to initiate the procedure for determining the right to the sum insured payment.

The list of the documentation required for reporting the insured case
Request for payment of the sum insured in case of experience "> ">
Request for payment of the redemption value "> ">
The request for insurance indemnity or claim request (filled in by the person reporting the death) "> ">
The photocopy of the death certificate
The photocopy of the statement of the death
Hospital discharge summary (if any or in case the insured has passed away in hospital)
Autopsy report (if any)
The evidence of the accident, i.e. the police or the competent court report (in case the death has been caused by an accident)
The photocopy of the identity card of the Applicant
The photocopy of the identity card of the insurance user (if the policy states an insurance user other than Societe Generale Bank Serbia)
The final decision in the inheritance proceedings (if the policy states an insurance user other than Societe Generale Bank Serbia and if the insurance users are heirs-at-law)
The photocopy of the insurance user's bank account number (if the policy states an insurance user other than Societe Generale Bank Serbia, RSD or EUR depending on the currency of the sum insured defined in the policy)
Request for payment for bone fracture "> ">
Where can you report an insured claim?

  • In the nearest branch of Societe Generale Bank Serbia
  • Send directly to Societe Generale Insurance:
    Societe Generale Osiguranje a.d.o. Belgrade
    50 a/b Bulevar Zorana Djindjica Street
    11070 Belgrade, Serbia

Do you have questions for us?

Talk to us! Ask, suggest, tell us what you think, give us recommendations - we will reply to you in no time.

notice*

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.